Je bent hier: De Hopbel → Nieuws
 
Handige links
Agenda
Nog geen agendapunten.
Clubprestaties
Statistieken Statistieken
deze weekdit seizoen
gewonnen gelijk verloren
DE HOPBEL

Bezoekadres

Schijndelse Mixed Hockey Club 

De Hopbel

Sportpark "Rooiseheide"

Rooiseheide 18

5481 SG Schijndel

Tel.: 073-5430621

Postadres

Postbus 339

5480 AH Schijndel

E-mail/Website

[email protected]

www.dehopbel.nl

Vorige pagina

Uitnodiging Algemene Leden Vergadering woensdag 19 juni 2019

Hierbij nodigt het Bestuur van SMHC de Hopbel alle leden uit voor de Algemene ledenvergadering 2019.  Deze zal plaatsvinden op woensdag 19 juni in het paviljoen "Den Hopstek" vanaf 20.00 uur.

De notulen van de ALV 2018  en de jaarverslagen, genoemd onder agendapunt  2 en 4, staan vanaf 07 juni op het afgeschermd gedeelte van de site. Deze worden niet meer voorgelezen op de vergadering.

 Indien u vooraf;

-          het financieel jaarverslag 2018/2019 ( zie agendapunt 6) en/of

-          de begroting 2019-2020 (zie agendapunt  7a)

wilt inzien dan is dat uiteraard mogelijk. Zowel het  jaarverslag, het beleidsplan, statuten  als de financiĆ«le gegevens liggen woensdag 19  juni vanaf 19.30 uur ter inzage in het clubhuis.

Diegenen die verhinderd zijn kunnen zich afmelden bij de secretaris Mark van Rozendaal (per email  [email protected]). Wij hopen u natuurlijk te ontmoeten op woensdag 19  juni.

 Agenda

1.  Opening en mededelingen  door voorzitter Jos Korsten

2.  Goedkeuring notulen ALV 2018

3.  Ingekomen stukken

4.  Goedkeuring jaarverslagen diverse commissies

5. Terugblik seizoen 2018-2019 + verloop beleidsplan

6.  Financieel jaarverslag; door de penningmeester Stef Peters

    Jaarverslag kascommissie en goedkeuring financieel beleid 

 7.  Voorstellen vanuit het bestuur;

a)       vaststellen contributiebijdrage 2019-20120/ begroting seizoen 2019/2020

b)       Verklaring omtrent gedrag voor betaalde krachten (VOG)

c)       Invoering Vrijwilligersverklaring

d)       Wijziging duolidmaatschap.

8.  Wijziging commissieleden en vrijwilligers. Benoeming commissies 2019/2020 (kandidaatstellingen voor de  
     diverse commissies moeten tenminste drie dagen voorafgaand aan de vergadering schriftelijk bij het bestuur   
     worden ingediend)

9.  Verkiezing bestuur. Aftredend en niet  herkiesbaar is Mark van Rozendaal (secretaris)

10.  Rondvraag

11.  Sluiting

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur,

Voorzitter Jos Korsten

 


Inloggen op het DWF? Klik dan hieronder:

HoofdsponsorsKledingsponsors

Bekijk alle sponsoren
Goudsponsors

Bekijk alle sponsoren
Vandaag jarig
  • Ine van den Dungen
Mededelingen
Uitslagen
Recente verslagen
Nog geen verslagen.
Alle verslagen
KNHB Naar de KNHB Site


Naar de hockeykampen Site